Privacybeleid

Privacyverklaring

Boekhandel en uitgeverij Emeth Boeken, gevestigd aan André Kloosstraat 3, 5237 BP te Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

André Kloosstraat 3, 5237 BP Den Bosch

06 48405752

info@ruthensimcha.nl

www.ruthensimcha.nl

Jolanda Peyron is de Functionaris Gegevensbescherming van Emeth Boeken. Zij is te bereiken via info@ruthensimcha.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Emeth Boeken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u bij ons producten koopt of gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Emeth Boeken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief of mailing over nieuwe producten

- U te kunnen bellen of e-mailen in verband met een bestelling

- Om boeken bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Emeth Boeken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens

Persoonsgegevens: worden voor onbepaalde tijd bewaard en alleen verwijderd als u hierom vraagt.

Adresgegevens: worden voor onbepaalde tijd bewaard en alleen verwijderd als u hierom vraagt.

Inloggegevens persoonlijke accounts (website Emeth Boeken): worden voor onbepaalde tijd bewaard en alleen verwijderd als u hierom vraagt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Emeth Boeken verkoopt of levert uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een bestelling. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Emeth Boeken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Emeth Boeken maakt alleen gebruik van functionele cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Emeth Boeken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. In elke nieuwsbrief of mail vindt u een link waarmee u zich uit kan schrijven voor de mailing of nieuwsbrief. Dit kan ook via de telefoon: 06-48405752 of per mail: info@ruthensimcha.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Emeth Boeken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@ruthensimcha.nl of bel ons: 06-48405752